Start Wywiady 20 lat doświadczenia - wywiad z Krzysztofem Dominiczakiem - Prezesem Planeta Sp. z o.o.

20 lat doświadczenia - wywiad z Krzysztofem Dominiczakiem - Prezesem Planeta Sp. z o.o.

Email Drukuj PDF

mgr inż. Krzysztof Dominiczak Prezes Planeta Sp. z o.o.Przedstawiamy Państwu wywiad z Prezesem Firmy Planeta Sp. z o.o. Panem Krzysztofem Dominiczakiem.

E-DROGOWIEC: W lutym tego roku Pańska firma Planeta Sp. z o.o. miała swój jubileusz 20-lecia istnienia, jak powstała Pańska firma?

KRZYSZTOF DOMINICZAK: Firma „Planeta” Sp. z o.o. została zarejestrowana w lutym 1990 r. Założyły ją 4 osoby: pani Maria Zabojszcz, pan Waldemar Ostrowski, pan Wojciech Kucharczyk i ja Krzysztof Dominiczak. Firma zaczynała od zera. Była i jest firma całkowicie prywatną – każda z w/w czterech osób posiada 25% udziałów. Pierwszych dwóch udziałowców prowadziło już firmę „Profil” Sp. z o.o. – w której właśnie zrezygnowano z działalności wykonawczej, prowadzonej wcześniej przez kilka lat – skupiając się na pracach projektowych. Pan Wojciech Kucharczyk zatrudniony był poprzednio w pionie wykonawczym firmy „Profil”. Ja wróciłem kilka miesięcy wcześniej z kontraktu Polservice w Libii. Kupiliśmy na początek starą koparko-spycharkę Białoruś i używany samochód dostawczy Żuk.

Wynajęliśmy 1 pokój w baraczku przy budynku ITB na ul. Filtrowej w Warszawie. Zaczęliśmy od małych robót drogowych. Pierwszym prezesem firmy został pan Waldemar Ostrowski. Pozostałe osoby były w Zarządzie Spółki w randze Wiceprezesów. Stopniowo zaczęliśmy realizować coraz więcej robót powiększając z wypracowanych zysków bazę sprzętową (koparki Ostrówek, wywrotki KAMAZ itp.). Początki podobne jak w wielu firmach... W 1991 r rozpoczęliśmy roboty z zakresu inżynierii ruchu drogowego związane z oznakowaniem dróg i ulic – na czas prowadzonych przez inne firmy robót w pasie drogowym.

Po pięciu latach, w 1995r pan Ostrowski i pani Zabojszcz poświęcili się całkowicie pracy w firmie „Profil”, natomiast ja zostałem prezesem firmy Planeta a pan Wojciech Kucharczyk pozostał wiceprezesem. I w tym składzie już 15 lat stanowimy Zarząd firmy „Planeta”.

Przez 20 lat od jednej koparko-spycharki, samochodu dostawczego i kilkunastu robotników – doszliśmy do dzisiejszego potencjału. Obecnie w firmie zatrudniamy ponad 200 osób. Mamy bardzo dużo nowoczesnego sprzętu zarówno do robót drogowych (samochody ciężarowe głównie Volvo, Renault, koparko-ładowarki Case, Bobcat, nowoczesne walce, rozściełacze masy bitumicznej, frezarki i szereg innych maszyn i urządzeń) jak i do robót z zakresu inż. ruchu (między innymi kilkanaście od małych do największych maszyn do oznakowania poziomego jezdni, służących do aplikacji farby akrylowej, mas termoplastycznych jak i masy chemoutwardzalnej).

Planeta Sp. z o.o. logoED: Jak Pan ocenia sytuację w sektorze drogowym w okresie 20 lat istnienia firmy?

KD: Transformacja jak w całym kraju... Przejście od socjalizmu do kapitalizmu. Przejście od pracy byle jakiej do pracy wysokospecjalizowanej. Pierwszym poważnym momentem, który zaskoczył nas jak i inne firmy oraz również administrację, było wprowadzenie systemu zamówień publicznych czyli przetargów. Był to bardzo trudny okres – wszyscy się uczyliśmy nowych zasad. Następnym etapem były reorganizacje w zarządzaniu siecią dróg krajowych, wojewódzkich i pozostałych. Oddzielenie zarządzania drogami od ich wykonania i w dużym stopniu fizycznego utrzymania. Nastąpił wyraźny podział na tych którzy mieli wykonywać prace wygrane na przetargach od tych, którzy wymagali ich prawidłowego wykonania. Miało to wpływ na poprawę jakości wykonywanych robót. Skończyło się poklepywanie po plecach i puszczanie źle wykonanych robót. Z czasem specyfikacje przetargowe i związane z tym wymagania nadzoru wymusiły właściwą organizację robót i ich odpowiednią jakość. Proces ten obserwuje się w sposób ciągły już od 20 lat.

ED: Co zmieniło się na plus?

KD: Sytuacja na rynku pracy, świadomość robotników drogowych. Dwadzieścia lat temu powszechny był alkoholizm w pracy, często związane z tym zagrożenie wypadkowe, niska wydajność i jakość pracy.

Zdecydowana poprawa usprzętowienia i metod pracy. Dzisiaj firma bez nowoczesnego sprzętu nie ma czego szukać w branży. Firmy wiodące w branży „po zęby” uzbrojone są w nowoczesny sprzęt. Prosta praca fizyczna w coraz większym stopniu jest zastępowana przez pracę sprzętu.

Dostępność do nowoczesnych, wysoko jakościowych materiałów, prefabrykatów i sprzętu.

Powyższe elementy pozwalają na bardziej wydajną i znacznie lepszą jakościowo pracę.

ED: Jakie zmiany uważa Pan za niekorzystne?

KD: Mordercza konkurencja w branży, szczególnie w ostatnich latach co prowadzi do obniżania cen – które to obniżanie dochodzi do granicy absurdu. Wiele firm dążąc do uzyskania kontraktów za wszelką cenę popada w kłopoty finansowe, traci płynność i wręcz plajtuje.

Dodatkowo w ostatnim czasie dochodzi do bardzo dużych rozdźwięków pomiędzy zlecającymi a wykonawcami. Obie strony wręcz czyhają na błędy tego drugiego i je wykorzystują do ew. przedłużenia terminu robót czy też uzyskania dodatkowych pieniędzy – ze strony wykonawcy. Natomiast ze strony zlecającego dochodzi do przenoszenia odpowiedzialności na wykonawcę za wszelkie nieprzewidziane sprawy, błędy i niedopracowania dokumentacji, a następnie obciążanie go karami umownymi pod byle pretekstem. Zamiast współdziałania inżynierów w procesie realizacji zadania technicznego, mamy do czynienia z walką armii prawników.

Zaostrzenie przepisów w zakresie ochrony środowiska i innych. Wywłaszczeń gruntów itp. co wpływa na przedłużenie okresu przygotowania inwestycji i usztywnienie w trakcie realizacji (brak możliwości nawet potrzebnych i logicznych zmian).

Wspólnicy firmy "Planeta Sp. z o.o.

ED: Co wyróżnia firmę PLANETA na tle konkurencji?

KD: Przede wszystkim fakt iż nie jesteśmy jedynie wykonawczą firmą drogową jak wiele w Polsce, a działamy w kilku specjalnościach, które się zazębiają i uzupełniają.

Podstawową naszą działalnością jest budownictwo drogowe i to jest ok. 65% naszej sprzedaży

Drugim działem jest inżynieria ruchu drogowego. Dział ten powstał w 1991 r. Od tamtej pory prowadzimy dla innych firm usługi w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg. Aby być firmą konkurencyjną na rynku tych trudnych i niebezpiecznych robót (praca pod ruchem, zamykanie jezdni, zwężanie itp.) musieliśmy założyć duże magazyny znaków i urządzeń. Aby mieć dostęp natychmiast i wykonywać roboty prędzej i sprawniej niż inni założyliśmy hurtownię znaków i urządzeń, a następnie sklepy z nimi. Najpierw w Warszawie, następnie w Łodzi a ostatnio w Krakowie. Aby być jeszcze bardziej konkurencyjną firmą zaczęliśmy sami produkować znaki i urządzenia drogowe.

I tak krok po kroku staramy się zdobywać odpowiednia przewagę konkurencyjną - uważnie jednocześnie obserwując rynek.

Trzecim działem jest dział handlu urządzeniami bezp. ruchu drogowego.

Czwartym działem jest dział produkcji znakow i urządzeń. Ponieważ od pewnego czasu największe firmy drogowe życzą sobie kompleksowych usług podwykonawczych w zakresie inżynierii ruchu, czyli oprócz realizacji czasowego oznakowania, również wykonanie projektów oznakowania na czas prowadzenia robót, w 2009 r założyliśmy kolejny dział w firmie, pracownię projektową wykonującą projekty w zakresie organizacji ruchu drogowego.

I właśnie ta kompleksowość i konsekwencja w rozwoju firmy wyróżnia nas zdecydowanie spośród innych drogowych firm.

ED: Jaka jest pozycja firmy PLANETA na rynku?

KD: Mieścimy się w kategorii średnich firm drogowych w kraju. Zatrudniamy ok. 200 pracowników. Sprzedaż roczną w ostatnich latach mieliśmy zbliżoną do 70 milionów złotych. Mamy ambicje i usiłujemy wejść w segment dużych robót drogowych. Mamy nadzieję, iż zapowiadane na następne lata duże roboty infrastrukturalne pozwolą nam na znaczny wzrost sprzedaży i dalszy dynamiczny rozwój firmy.

ED: Jaką kadrą dysponuje Pańska firma?

KD: Myślę że kadra techniczna i nie tylko, jest jeśli nie najmocniejszym, to jednym z najmocniejszych atutów naszej firmy. Zatrudniamy ponad 15 inzynierów. Wielu z nich pracuje w naszej firmie wiele lat i zna swoją pracę i wymagania firmy od podszewki.

ED: Jakie są perspektywy firmy PLANETA?

KD: Zakładamy dalszy dynamiczny rozwój firmy. Mamy nadzieję w najbliższym czasie wejść w realizację dużych kontraktów drogowych co zapewni nam, mam nadzieję, zwielokrotnienie sprzedaży w ciagu najbliższych lat. Jednocześnie jednak bacznie czuwamy nad zachowniem przynajmniej minimalnej rentowności robót co jest również elementem niezbędnym rozwoju firmy.

ED: Firma PLANETA zdobyła wiele nagród, certyfikatów i wyróżnień - które uważa Pan za najbardziej istotne?

KD:

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001 przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Krajowy Certyfikat Zgodności nr KCZ IBDiM – 75/2009 wydany Przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów ZNAKIEM BEZPIECZENSTWA Nr B/15/58/02 przyznany przez Instytut Transportu Samochodowego
 • Certyfikat „Przejrzysta Firma” nadawany przez „Dun and Bradstreet Poland”
 • Świadectwo autoryzacji Firmy „3 M Poland Sp. z o.o. „ w zakresie oznakowania poziomego wykonywanego z taśm prefabrykowanych „STAMARK” firmy 3 M
 • Za wyniki osiągnięte w latach 2001,2002,2006,2007 – Dziennik „Puls Biznesu” zaliczył Firmę Planeta Sp. z o.o. do elitarnego „KLUBU GAZEL BIZNESU”
 • Wyróżnienie w Konkursie „Gepardy Biznesu” AD 2006 w kategorii Najdynamiczniejsza Firma Branży Budowlanej
 • Nagroda Redakcji „Polskich Dróg” i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – „Polskie Drogi ‘XXI” – za wdrażanie do praktyki rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa na drogach i ulicach

ED: Czy globalny kryzys dotknął Pańską firmę?

KD: Oczywiście dotknął, podobnie jak inne polskie firmy drogowe i budowlane. Głównie poprzez:

 • wzmożoną obecność zagranicznych firm na rynku polskim, wynikającą ze stagnacji rynków rodzimych
 • błyskawiczne przekwalifikowanie się na roboty drogowe firm budowlanych, kubaturowych w wyniku zastoju na rynku budowlanym
 • czasowe ograniczenie inwestycji drogowych zarówno przez administrację szczególnie w zakresie lokalnym, ale przede wszystkim przez inwestorów prywatnych (supermarkety i otoczenie, stacje paliw, ulice na nowych osiedlach itp.)
 • generalnie poprzez zdecydowanie zwiększoną konkurencję i znaczny spadek rentowności robót

ED: Dziękujemy za rozmowę.


Poprawiony ( poniedziałek, 10 maja 2010 07:30 )  
Praca w branży drogowej Oferty pracy
Aktualne oferty z różnych źródeł związanych z drogownictwem.
Pogoda dla drogowców Prognoza pogody
Zawsze aktualna prognoza pogody na najbliższe dni.
Reklama

Sonda

Czy zdążymy z autostradami do Euro 2012?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
Reklama
Reklama